Croeso i Conwy Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cystadleuaeth Stori Fer! (Diweddariad)

Postiwyd gan CLICdan o Bro Morgannwg - Cyhoeddwyd ar 16/07/2010 am 10:01
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Ysgrifennu Creadigol, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol

  • st2
  • st3

English version

*********************************

Mae'r gystadleuaeth hon wedi cau. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar y 5ed o Awst yn ystod parti lansio theSproutZine2 yn Grassroots ar Charles St. Am fanylion pellach, edrycha yma.

Ymgeiswyr:

Pob lwc!

*********************************
I ddathlu lansio eu llyfrau newydd, mae’r awduron lleol, Jaque Thay a Lynda Nash wedi cydweithio gyda theSprout i gynnal cystadleuaeth ysgrifennu creadigol.

Mae Jaque a Lynda, sydd ill dau yn raddedigion Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Morgannwg, wedi cyhoeddi eu gwaith yn flaenorol yn Antholeg Ysgrifennu Creadigol Daps.

Mae llyfr cyntaf Jaque Thay o straeon byrion, Jaque's Magic Beans & other stories, a Ashes of a Valleys Childhoodgan Lynda Nash, allan bellach ac mae’r awduron yn teithio Cymru ar hyn o bryd fel rhan o Bookfest Oxfam.

Bydd yr enillydd lwcus yn derbyn copi wedi ei arwyddo o Jaque's Magic Beans & other stories ac Ashes of a Valleys Childhood yn ogystal thaleb llyfr £10 i Waterstone’s.

Sut i ymgeisio:

Mae’r rheolau’n syml cyflwynwa stori o 1500 o eiriau neu lai i theSprout cyn Gorffennaf 26ain ac fe gei di ymgeisio am y gystadleuaeth (mae hynny’n golygu bod gen ti lai na 3 wythnos, felly cer ati i ysgrifennu!).


Gall ysgrifennu am unrhyw beth o dy ddewis a bydd Jaque a Lynda yn eu darllen i gyd! Byddant yn cyhoeddi eu hoff stori ar Awst 6ed.


Gall fod yn ffeithiol neu yn ffuglen, a gall hyn yn oed fod yn ddetholiad o ddarn mwy. Ychwanega'r geiriau ‘Cystadleuaeth Stori Fer’ at y teitl neu eu rhoi ar dop y darn wrth ei gyflwyno, er mwyn i ni wybod dy fod yn dymuno iddi gael ei chyflwyno.


Os dymunir cyflwyno stori sydd ar theSprout yn barod, e-bostia dan@thesprout.co.uk gyda’r teitl ac fe fydd e’ yn gwneud yn siŵr y bydd yn cael ei chyflwyno.


Rhaid i ti fod rhwng 11 a 25 oed pan wyt ti'n ymgeisio ac yn byw yng Nghymru.

Ceisiadau Cyfredol:

Pob lwc!

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50